UMÓW WIZYTĘ

Rejestracja
609 246 762
W godzinach 8 - 16

Badanie wydolnościowe to najbardziej precyzyjny test w określaniu aktualnego poziomu wytrenowania zawodnika oraz w wyznaczaniu parametrów pracy treningowej – stref tętna oraz progów metabolicznych. Jego wynik pozwala zoptymalizować i zindywidualizować trening oraz nadać mu odpowiedni kierunek.

BADANIA WYDOLNOŚCIOWE

Przebieg badań

Badanie wydolnościowe oparte jest o test progresywny do odmowy. Protokół testu dobierany jest indywidualnie w zależności od stopnia wytrenowania badanego. Badany rozpoczyna wysiłek z niską intensywnością, która w stałych interwałach czasowych jest zwiększana, aż do momentu wyczerpania (odmowy). Taki przebieg testu pozwala obserwować odpowiedź organizmu na wysiłek w szerokim spektrum obciążeń – od niskich po maksymalne. Podczas badania monitorowane są wybrane parametry krążeniowo-oddechowe. Dodatkowo pod koniec każdego stopnia wysiłkowego pobierana jest krew kapilarna w celu oznaczenia stężenia mleczanu. W okresie powysiłkowym rejestrowane jest tempo restytucji przez 4 minuty od zakończenia testu oraz dwukrotnie pobierana jest krew, celem określenia szybkości eliminacji mleczanu. Całość procedury to ok. 45min.

Co uzyskujesz?

Łukasz Szczęsny VeloLAB badania wydolnościowe
 
 • precyzyjne wyznaczenie stref intensywności wysiłku
 • dokładną analizę i opis wyników przez specjalistę fizjologii wysiłku
 • wskazanie właściwych obciążeń treningowych i kierunku treningu 
 • konsultację wyników ze specjalistą fizjologii wysiłku
 • określenie VO2 max.
 • określenie VE max.
 • moc progowa (próg przemian tlenowych i przemian beztlenowych)
 • HR na progu tlenowym i progu beztlenowym
 • moc maksymalna, HR max.
 • wyniki w formie obszernego opisu wraz z analizą
   
   

Forma badania
wydolnościowego

W VeloLAB wykonujemy badania na certyfikowanym ergometrze Cyclus 2. Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z pomiarem kwasu mlekowego (LA)przy każdej zmianie stopnia wysiłkowego oraz z rejestracją częstości skurczów serca (HR). Dodatkowo pobieramy krew w celu oznaczenia stężenia hemoglobiny oraz hematokrytu.

Badania wydolnościowe przy współpracy:

4SL_black_transparent